Showing posts with label Bayyinah Bello : Jean Jacques Dessalines. Show all posts
Showing posts with label Bayyinah Bello : Jean Jacques Dessalines. Show all posts

Saturday, September 13, 2014

Kesyon ki soulve sou valè istorik dat 20 septanm 1758 la pa Jafrikayiti Jean Elissaint Saint-VilKesyon ki soulve sou valè istorik dat 20 septanm 1758 la pa JafrikayitiJean Elissaint Saint-Vil

 


Kesyon ki soulve sou valè istorik dat 20 septanm 1758 la enpòtan. Gen plizyè dokiman referans ki ka ede nou fè limyè sou koze a.

 1) Travay rechèch pwofesè Bayyinah Bello ki enplike nan Fondasyon Felisite (FF) -  Bayyinah Bello : Jean Jacques Dessalines


 
2) Braselide k ap fèt nan kominote a sou kesyon sa a depi kèk ane. Men moso nan yon atik Haiti en Marche ekri nan ane 2006 sou kesyon an: "Aujourd’hui vouloir donner une date de naissance à Dessalines n’est pas une pure fantaisie, mais appartient à un besoin ou un mouvement de réhabilitation du père de la patrie. Un geste symbolique qui veut marquer que le premier de nos héros a été jusqu’ici victime de l’exclusion, considérée chez nous comme le sommet de la discrimination. La même exclusion qui frappe le paysan haïtien toujours dans l’impossibilité de dire sa date de naissance, sachant seulement qu’il est né sous tel président…"
 
3) Rezilta travay rechèch jeneyalojik, tankou http://www.rootsweb.ancestry.com/.../fiches/000024.htm
kote Genealogie d'Haiti et de Saint-Domingue idantifye manman Dessalines kòm yon fanm ki te rele Marie Elizabeth.

Mwen kwè nan moman an, sa ki enpòtan se pou rechèch kontinye fèt pou detanzantan nou kapab dekouvri, korije, verifye, konfime enfòmasyon sou fè istorik enpòtan sa yo. Desizyon pou selebre anivèsè a limenm menm, konekte avèk, men li pa depann de, rezilta rechèch sa yo.

 Jodi a, Kretyen toupatou sou planèt la pran dat 25 desanm pou yo selebre nesans Jezi. Men, pa gen okenn baz istorik pou sa. Sitiyasyon Dessalines nan pi solid lontan paske limanite gen prèv Dessalines te ekziste, li te viv Ayiti....e nou konnen kontèks istorik ki fè nou pa ka sèten 100% ki dat li te fèt, ni ki lès ki te manman li. Kanta papa menm, se gwo tèt chaje puiske menm jan ak tout Afriken sou koloni esklavajis la, Dessalines t ap viv ak enkyetid fondamantal sa a "Le colon guette maman" - (Kolon an gen je sou manman ou) - sa vle di fanm Afriken an pa t fasil konnen pou ki moun li ansent. Se ta gen dwa nonm li, osnon yon esklav kolon an pase lòd "kwaze" ak li, osnon kolon kadejakè a limenm menm.

 Se pou rezon sa a lè mwen te pran desizyon patisipe nan tradisyon fete anivèsè nesans Dessalines nan mwen te ekri:
20 SEPTANM - YON JOU SAKRE !  

"yon nègès te kaselezo pou li pouse yon potorik gason limanite vin konnen sou non DESSALINES. Mèzalò, nou te riske pèdi tout tras nègès vanyan sa a. Paske zòt te mete chenn nan pye li, zòt te fè dappiyanp sou tout sa li te posede kit se lèt ki te nan tete li kit se non manman li, non papa li, osnon non nonm li. Poutan, Dessalines pat yon san manman!"